Company details

Immunicum AB

  • Print
  • Share Share
se en

Immunicum AB (publ) utvecklar läkemedel för immunbaserad behandling av cancer. Företagets båda huvudgrupper av terapeutiska cancervaccin samt metoden för expansion av tumörspecifika T-celler bygger på mångårig forskning inom området transplantationsimmunologi.

Huvudproduktenhar utvärderats i en klinisk fas I/II-studie på patienter med metastaserande njurcancer och redo för tester i fas II. Bolaget genomför också en klinisk fas I/II-studie på patienter med primär levercancer.