Release details

2019-03-18 08:00 CET
  • Print
  • Share Share
no en

Orkla ASA: Orklas årsrapport 2018

Orklas årsrapport for 2018, der bærekraftsrapporten er inkludert, offentliggjøres i dag. 

Årsrapporten finnes kun i elektronisk versjon. Årsrapporten er vedlagt som komprimert pdf. Den er også tilgjengelig på Orkla.no og fra følgende lenke: aarsrapport2018.orkla.no.

Orkla ASA
Oslo, 18. mars 2019

Ref.:

Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs

Håkon Mageli
Tlf: +47 928 45 828
E-post: hakon.mageli@orkla.no

IR & Communications Manager
Elise Heidenreich
Tlf.: +47 951 41 147
E-post: elise.andersen.heidenreich@orkla.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Arsrapport 2018
Mar 18, 2019

HUG#2238609