Release details

2018-12-14 15:00 CET
  • Print
  • Share Share
se fi

Oyj Ahola Transport Abp: Transaktioner utförda av personer i ledande ställning

Oyj Ahola Transport Abp: Transaktioner utförda av personer i ledande ställning

Oyj Ahola Transport Abp:s bolagsmeddelande 14. december 2018 kl. 16:00

Oyj Ahola Transport Abp  - Transaktioner utförda av personer i ledande ställning

____________________________________________

Den anmälningsskyldiga
Namn: Oy Ahola Group Ab
Befattning: Närstående person
(X) Juridisk person

(1):Person i ledande ställning hos emittenten
Namn: Ahola Hans
Befattning: Verkställande direktör

(2):Person i ledande ställning hos emittenten
Namn: Ahola Lars
Befattning: Styrelseledamot/suppleant

(3):Person i ledande ställning hos emittenten
Namn: Saavalainen Ida
Befattning: Styrelseledamot/suppleant

(4):Person i ledande ställning hos emittenten
Namn: Ahola Nils
Befattning: Annan person i högsta ledningen

Emittent: Oyj Ahola Transport Abp
LEI: 743700HV0FY002B4FJ22

Anmälans karaktär: FÖRSTA ANMÄLAN
Referensnummer: 743700HV0FY002B4FJ22_20181214142105_4
____________________________________________

Transaktionens datum: 2018-12-14
Handelsplats: FIRST NORTH FINLAND (FNFI)
Typ av instrument: AKTIE
ISIN: FI4000127535
Transaktionens karaktär: AVYTTRING

Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 12 000 Enhetspris: ,88 EUR
(2): Volym: 102 574 Enhetspris: ,88 EUR
(3): Volym: 1 000 Enhetspris: ,88 EUR
(4): Volym: 257 Enhetspris: ,88 EUR

Aggregerad information om transaktionerna
(4): Volym: 115 831 Medelpris: ,88 EUR

Mer information:

Hans Ahola, Verkställande direktör                         Stefan Kaptens, Ekonomichef

Tel. +358 20 7475 300                                               Tel. + 358 44 4494 024

Certified Adviser

Privanet Securities Oy

Karri Salmi                                                                   Kimmo Lönnmark

Tel. +358 50 67 540                                                    Tel. +358 50 67 541

HUG#2229141