Release details

2018-12-04 15:30 CET
  • Print
  • Share Share
se fi

Oyj Ahola Transport Abp:s finansiell rapportering år 2019

Oyj Ahola Transport Abp:s finansiell rapportering år 2019

Oyj Ahola Transport Abp:s bolagsmeddelande 4 december 2018 kl. 16.30.

Oyj Ahola Transport publicerar under år 2019 bokslutskommunikén och halvårsrapporten enligt följande:

15 februari 2019                                   Bokslutskommuniké 2018

15 augusti 2019                                    Halvårsrapport

Årsredovisningen för året 2018 publiceras den 22 mars 2019.

Oyj Ahola Transport Abp:s ordinarie bolagsstämma hålls den 12 april 2019.

Mera information:

Hans Ahola, CEO                                                       Stefan Kaptens, CFO

Tel. +358 4494 000                                                     Tel. + 358 44 4494 024

Certified Adviser

Privanet Securities Oy

Karri Salmi                                                                   Kimmo Lönnmark

Tel. +358 50 67 540                                                    Tel. +358 50 67 541

HUG#2227813