Release details

2017-06-16 13:11 CEST
  • Print
  • Share Share
dk en

YDERLIGERE TO FRAGTSKIBE (RO-RO) KONTRAHERET

selskabsmeddelelse nr. 44
 

For at give vores fragtkunder mulighed for at vokse samt understøtte handel og vækst i Europa har DFDS i dag kontraheret yderligere to fragtnybygninger (ro-ro) til levering i begyndelsen af 2020.

"Skibene er en del af vores nybygningsprogram, der skal sikre, at vi kan levere den kapacitet som vores fragtkunder har behov. Programmet er desuden en del af vores konstante jagt på effektivitetsforbedringer," siger Niels Smedegaard, CEO.

Skibene er identiske med de to skibe kontraheret i september 2016, til levering i begyndelsen af 2019, og ligeledes konstrueret til hver at transportere 6.700 lanemeter fragt svarende til omkring 450 trailere. Størrelsen af de nye skibe medfører en reduktion af omkostningen og miljøpåvirkningen pr. fragtenhed.

De to skibe bygges ligeledes af Jinling Shipyard i Kina.

Begge skibe planlægges indsat i DFDS' rutenetværk på Nordsøen.

Skibene repræsenterer en ny generation af miljøvenlige fragtskibe (ro-ro), der overholder miljøreglerne fra den nye IMO-standard EEDI (Energy Efficency Design Index). Hertil kommer scrubbere for at fjerne svovl, systemer til behandling af ballastvand og en række energibesparende tiltag.

Forventning til investeringer øget lidt
Investeringen i de to nye skibe udgør i alt omkring DKK 1,0 mia., som betales i
perioden fra kontrahering til levering i begyndelsen af 2020. Mere end halvdelen af betalingen sker ved levering.

DFDS' forventning til investeringer i 2017 øges til DKK 1.8 mia. fra tidligere
DKK 1.7 mia. som en konsekvens af kontraheringen.

Kontakt
Niels Smedegaard, CEO
+45 33 42 34 00   
Torben Carlsen, CFO
+45 33 42 32 01   
Søren Brøndholt Nielsen, IR
+45 33 42 33 59   
Gert Jakobsen, Communications
+45 33 42 32 97   
   

This information is subject to the disclosure requirements pursuant to section 5 -12 of the Norwegian Securities Trading Act.
HUG#2113813